Garin club

posted on 08 Nov 2011 14:01 by minzychan
คือ...เอ็นทรีนี้เรามาโปรโมท
 
 
ซึ่งตอนนี้มีUFOจากเรื่องการินปริศนาคดีอาถรรพ์อยู่5คนค่ะ
 
้การิน จินตเมธร
 
e-mail    garin_garinclub@hotmail.com
 
 
โชติกาล วัฒนนุกุลวงศ์
 
e-mail chotikal_garinclub@hotmail.com
 
 
เอมิกา
 
e-mail amika_garinclub@hotmail.com
 
 
เชียร
 
e-mail chian_garinclub@hotmail.com
 
 
นัยน์เนตร
 
e-mail naiyanate_garinclub@hotmail.com
 
 
เข้าไปคุยกันได้นะคะ^^
 
ตอนนี้ยังขาดUFO ลัล กับ นี
 
ใครสนใจติดต่อ master_garinufo@hotmail.com

Comment

Comment:

Tweet